Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εφαρμογή διαχείρισης κοινοχρήστων πολυκατοικιών & συγκροτημάτων

η εφαρμογή


  • Τμήμα 1
  • Τμήμα 2
  • Τμήμα 3


οι δυνατότητες


Ταχύτατη Επεξεργασία

Η online εφαρμογή διαχείρισης είναι εγκατεστημένη σε ταχύτατους και αξιόπιστους servers, άμεσα διαθέσιμοι για τη διευκόλυνσή σας.

Απόρρητο των Πληροφοριών

Η εφαρμογή διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Προβολή σε Κινητές Συσκευές

Η online εφαρμογή διαχείρισης κοινοχρήστων είναι πλήρως συμβατή και άμεσα θεάσιμη σε κάθε διάσταση προβολής σε κινητές ή όχι συσκευές.

Εύκολη Παραμετροποίηση

Η εφαρμογή είναι απόλυτα σχεδιασμένη και λειτουργική με τον τελικό χρήστη στο επίκεντρο ώστε να παράγει γρήγορα, απλά και προσαρμοσμένα αποτελέσματα.

Πλήρης Υποστήριξη

Διατίθεται πλήρης, λειτουργική και άμεση (24/7) υποστήριξη σε κάθε τμήμα της εφαρμογής ώστε η χρήση της να είναι απρόσκοπτη και προπάντων εύκολη.

Προσιτές Τιμές

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία της εφαρμογής και οι παρελκόμενες υπηρεσίες μπορούν να έχουν λογικές τιμές και η τελική τιμή της το αποδεικνύει.


επικοινωνία


άμεση επαφή
τηλέφωνο
διεύθυνση
Αγ.Γεωργίου 14, 69 100 Κομοτηνή
social
  • Αγ.Γεωργίου 14, Κομοτηνή
     2531 306832